Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
+48 77 46 13 485
+48 77 46 13 642

ul. Moniuszki 7

47-100 Strzelce Opolskie

Nadleśniczy
Jan Spałek
77 461 34 85 wewnętrzny *121 kom. 508 348 386
Z-ca Nadleśniczego
Adam Browarski
77 461 34 85 wewnętrzny *311 kom. 604 584 383

Dział Gospodarki Leśnej

Agata Wójcik
St. Specj. Służby Leśnej ds Ochrony Lasu, Nasiennictwa i Selekcji
Tel.: 77 46 13 485 w *331
Agnieszka Polowczyk
Specj. Służby Leśnej ds Hodowli Lasu i Szkółkarstwa
Tel.: 77 46 13 485 w *336
Adam Grzesiński
St. Specj. Służby Leśnej ds Urządzania Lasu i Stanu Posiadania
Tel.: 77 46 13 485 w *335
Agnieszka Żółtowska
St. Referent ds Stanu Posiadania
Tel.: 77 4613485 w. *334
Dariusz Krzysztofowicz
St. Specj. Służby Leśnej ds. Użytkowania lasu i ochrony ppoż
Tel.: 77 46 13 485 w *332
Andrzej Kozłowski
St. Specj. Służby Leśnej ds. Marketingu i BHP
Tel.: 77 46 13 485 w *333 kom. 606343843

Dział Finasowo-Księgowy

Danuta Skałecka
Główna Księgowa
Tel.: 77 46 13 485 w *611
Beata Myśliwiec
Starsza Księgowa
Tel.: 77 46 13 485 w *613
Wiesława Wasilewska
Starsza Księgowa
Tel.: 77 46 13 485 w *614
Bożena Jaskuła
Księgowa
Tel.: 77 46 13 485 w *612
Irena Pach
Kasjerka
Tel.: 77 46 13 485 w *600

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Skałecki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 77 46 13 485 w *221
Waldemar Kokot
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 77 46 13 485 w *221

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dariusz Rieger
Sekretarz
Tel.: 77 46 13 485 w *671
Leszek Bakalarczyk
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 77 46 13 485 w *672
Andrzej Bubula
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 77 46 13 485 w *673

Inżynierowie Nadzoru

Roman Buczkowski
Tel.: 664 029 844
Krzysztof Wiśniewski
Tel.: 600 814 406