Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Teren monitorowany

 

Informacja

o monitorowaniu terenów leśnych

Nadleśnictwo  Strzelce Opolskie  uprzejmie informuje, iż tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Strzelce Opolskie , ul. Moniuszki 7, 47-100 Strzelce Opolskie e-mail:  strzelce@katowice.lasy.gov.pl. Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres nie dłuższy  30 dni   za wyjątkiem  danych związanych z naruszeniem prawa, które przechowywane są do czasu zakończenia postępowania związanego z tym naruszeniem.. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

Podpisał :Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Opolskie