Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Monitoring zmian zidentyfikowanych obszarów leśnych o szczególnych walorach ochronnych HCVF

---->  monitoring

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej oraz w ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Strzelce Opolskie wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).