Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie bezpieczeństwa w lasach po przejściu ostanich silnych wiatrów.

fot. Witold Witosza

Komunikat.

 

Silne wiatry nawiedzające od kilku dni południową część kraju wyrządziły znaczne szkody w drzewostanach  Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, a w szczególności na terenie leśnictw przylegających do aglomeracji kędzierzyńskiej i zdzieszowickiej  tj. leśnictw Kłodnica, Łąki Kozielskie i Krępna . Aktualnie Służba Leśna, siłami zakładów usług leśnych, w pierwszej kolejności wspomaga strażaków w uwalnianiu linii energetycznych, udrożnieniu dróg publicznych i głównych dróg turystycznych przebiegających przez tereny leśne Nadleśnictwa. Bardzo proszę,   jeśli to możliwe, o wstrzymanie się przez kilka najbliższych dni ze spacerami po lesie. Pomimo podjęcia natychmiastowych działań w drzewostanach wspomnianych leśnictw występuje w dalszym ciągu wiele bezpośrednich zagrożeń . Istnieje m.in. realne niebezpieczeństwo samoistnego wywracania się drzew uszkodzonych wcześniej przez wiatr, czy też opadania złamanych konarów i  gałęzi tkwiących w koronach drzew. W przeszłości były już one nieraz przyczyną różnych wypadków, w tym ciężkich i śmiertelnych. Najbardziej trudna sytuacja występuje w okolicy Zdzieszowic, na Starym Osiedlu. Prosimy również do minimum ograniczyć spacery w lasach wokół Góry Świętej Anny, szczególnie trasami do amfiteatru. Przypominam, że w pierwszej kolejności będą udrożnione  drogi główne, więc na zwyczajowych, nieoznakowanych ścieżkach nadal mogą być wywrócone lub wywracające się drzewa. O wszelkich zauważonych zagrożeniach prosimy informować miejscowych pracowników Służby Leśnej lub bezpośrednio pracowników biura nadleśnictwa. Prosimy jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość. Usunięcie wszystkich zagrożeń z uwagi na skalę szkód i ich rozmiar powierzchniowy wymaga znacznego  nakładu sił i środków oraz stosownego czasu na wykonanie niezbędnych działań .