Lista aktualności Lista aktualności

07.07.2017 POŻAR LASU

                      fot. Dariusz Krzysztofowicz

Pożar lasu. Pożary lasu były w przeszłości, zdarzają się obecnie i pewnie jeszcze będą się zdarzać, dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz szybkie reagowanie na zagrożenie związane z ogniem w lesie. Lasy Państwowe zainwestowały i utrzymują cały system ochrony przeciwpożarowej, na który składa się: zapobieganie pożarom (pogadanki, szkolenia) a jak już się zdarzą to szybkie ich wykrycie (system dostrzegalni przeciwpożarowych z całodzienną obserwacją lasu oraz wykorzystywanie samolotów w patrolowaniu jak i gaszeniu) oraz pomoc Państwowej Straży Pożarnej w szybkim zlokalizowaniu i dotarciu do miejsca zagrożenia.

Na szczęście tym razem to były ćwiczenia. Miały one miejsce w piątek 07.07.2017 na ternie leśnictwa Łąki Kozielskie. Zadaniem wezwanych jednostek Straży Pożarnej było zlokalizowanie w lesie czterech zarzewi ognia oraz zbudowanie systemu zaopatrzenia w wodę opartego na zbiorniku wody, którym był kanał gliwicki a wodę należało przesłać na odległość 500m. Strażacy przy udziale leśników szybko i profesjonalnie poradzili sobie z oboma zadaniami i kolejny raz las "został uratowany". Dzięki naszej bardzo dobrej współpracy lasy są bardziej bezpieczne. Życzymy sobie i strażakom aby tego rodzaju nasze spotkania były jak najczęściej ćwiczeniami a nie prawdziwymi zdarzeniami związanymi z pożarem lasu. Jeszcze raz dziękujemy strażakom za ich pełną poświęcania służbę.